Spetalen-investeringen Bonheur tjente 30 millioner kroner i 3. kvartal

Bonheur satt igjen med 30 millioner kroner på bunnlinjen i 3. kvartal.

HALVERT: For kun et par uker tilbake var investor Øystein Stray Spetalens beholdning i Bonheur over det dobbelte av hva han sitter på i selskapet i dag. Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Bonheur melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 30 millioner kroner i 3. kvartal 2019, mot 102 millioner kroner i samme periode året før.

Fjorårets resultat i kvartalet ekskluderer tapsavsetninger til Dolphin Drilling.

Resultat per aksje ble 1,0 kroner, mot minus 8,2 kroner ved samme korsvei i fjor.

Driftsresultatet ble 267 millioner kroner, mot 195 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 2.233 millioner kroner, sammenlignet med 1.861 millioner kroner i 3. kvartal 2018.

Investor Øystein Stray Spetalen eier 0,43 prosent i Bonheur. For kun et par uker tilbake var Spetalens beholdning over det dobbelte, 1,02 prosent.

I skrivende stund noteres Bonheur til 194,5 kroner på Oslo Børs, opp 3,5 prosent. Aksjen er omsatt for 14 millioner kroner, den 7. mest omsatte aksjen på Oslo Børs for øyeblikket.

Se mer i rapporten her.

kvartalsrapport
bonheur
øystein stray spetalen
Nyheter
Børs