Analytiker: Dette er de mest spennende norske aksjene

Teknisk analyse.

NORDEN: Espen Grønstad i Investtech mener SpareBank 1 SR-Bank, Nordic Semiconductor og Grieg Seafood er blant de mest spennende aksjene i Norden. Foto: Privat
Børs

Fredag 25. oktober er det ni nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fem svenske, tre norske, en dansk og en finsk aksje.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. Getinge B(GETIB.ST) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 156.15 (-2.15)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Getinge B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 144 kroner. Videre oppgang til 163 kroner eller mer er signalisert. Glidende snitt-indikatoren har gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 150 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 150 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Addtech B(ADDTB.ST) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 285 (30)

Addtech B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har brutt gjennom taket ved 282 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 334 kroner eller mer. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 280 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 280 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. ChemoMetec(CHEMM.CO) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 178.8 (-3.6)

ChemoMetec har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 150 kroner. Videre oppgang til 189 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 163 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 163 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for ChemoMetec. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. Neste(NESTE.HEX) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 32.35 (0.85)

Neste har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 29.72 euro. Videre oppgang til 32.91 euro eller mer er signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Nibe Industrier B(NIBEB.ST) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 128.35 (0.5)

Nibe Industrier B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har også brutt en dobbel-bunn-formasjon. Etablert brudd på motstanden ved 128 kroner vil signalisere oppgang til 138 kroner eller høyere. Aksjen har støtte ved cirka 119 kroner og motstand ved cirka 140 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. SpareBank 1 SR-Bank(SRBANK.OL) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 103.8 (1.9)

SpareBank 1 SR-Bank viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 100 kroner. Videre oppgang til 106 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 100 kroner og motstand ved cirka 107 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. Nordic Semiconductor(NOD.OL) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 53.5 (0.9)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Nordic Semiconductor og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 52.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Intrum(INTRUM.ST) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 268 (-6.5)

Intrum ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 265 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 265 kroner vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. SEB A(SEBA.ST) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 96.6 (1.24)

En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og SEB A har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 94.54 kroner. Videre oppgang til 109 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 92.60 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Grieg Seafood(GSF.OL) - 24. okt 2019. Siste sluttkurs: 115.4 (0.2)

Grieg Seafood ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 116 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 98.00 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

investtech
espen grønstad
sparebank 1 sr-bank
nordic semiconductor
grieg seafood
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse