Her er Kværners tall for 3. kvartal

Kværner nærmet seg inntekter på 2,5 milliarder kroner i tredje kvartal, men spår lavere inntekter og marginer i 2020.

Finansdirektør Idar Eikrem og konsernsjef Karl Petter Løken fotografert utenfor lokalene til Kværner på Fornebu. Foto: Adrian Nielsen
Børs

Kværner melder om et resultat etter skatt på 72 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 35 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,27 kroner, mot 0,14 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 86 millioner kroner, sammenlignet med 53 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 73 millioner kroner, mot 48 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 2.450 millioner kroner, sammenlignet med 1.764 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Høyt aktivitetsnivå

Ordreinngangen i tredje kvartal var på 1.830 millioner kroner, opp fra 1.149 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Omsetningsnivået i tredje kvartal gjenspeiler at flere prosjekter er i en periode med høyt aktivitetsnivå. Ved evaluering av Kværner er det relevant å ikke bare vurdere individuelle kvartalsresultater, men først og fremst se på de lengre linjene i selskapets resultater. Derfor er jeg glad for å si at vi er på plan når det gjelder vårt mål om øke Kværners virksomhet til årlige inntekter på over 10 milliarder kroner, sier Kværner-sjef Karl-Petter Løken i en kommentar, ifølge meldingen.

– Vi forventer imidlertid at inntekter og marginer vil bli noe lavere for året 2020 sammenlignet med 2019, før vi ser starten på den planlagte veksten fra 2021 og fremover, påpeker han.

Løken trekker også frem at Kværners strategi fokuserer på å vinne prosjekter i tre klart definerte markedssegmenter.

– Innenfor alle disse tre segmentene byr vi for tiden på nye kontrakter, og vi er i dialog med kunder for kommende prosjekter. Vi forventer at noen prosjekter besluttes i løpet av høsten, i tillegg til at flere viktige prosjekter passerer sentrale beslutningspunkter i 2020 og 2021, sier Kværner-sjefen.

Her er presentasjonen.

Se presentasjonen live her kl. 09.00.

kværner
kvartalsrapport
startsidenpromo
Nyheter
Børs