Mistanke om fiskesykdom ved Mowi-anlegg

MISTANKE: Virksomheten varslet Mattilsynet 25. oktober 2019 om mistanken, som kommer etter positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen AS. Foto: Mowi
Børs

Mattilsynet opplyser mandag at det er mistanke om pankreassykdom SAV 2 ved et Mowi-anlegg.

Ifølge tilsynet er det snakk om sjølokaliteten 18639 Halsavika i Tysvær kommune i Rogaland fylke.

Virksomheten varslet Mattilsynet 25. oktober 2019 om mistanken, som kommer etter positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen AS.

Det blir tatt nye prøver på lokaliteten 28. oktober. Disse blir sendt til Veterinærinstituttet for verifisering, opplyses det. 

mowi
mattilsynet
Nyheter
Børs