Yara skal kjøpe tilbake aksjer

Skal være ferdig med tilbakekjøp innen 2019. 

SKAL HANDLE: Yara skal kjøpe tilbake opptil 0,5 prosent av selskapets utestående aksjer i markedet Foto: Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Yara International har ifølge en børsmelding utstedt et eksternt bankmandat for tilbakekjøp av aksjer. Programmet ble godkjent på selskapets generalforsamling tidligere i år. 

Det opplyses om at Yara vil kjøpe tilbake opptil 0,5 prosent av selskapets utestående aksjer i markedet innen utgangen av 2019. 

Inkludert innløsning av aksjer eiet av staten vil total tilbakekjøp og innløsning utgjøre om lag 0,8 prosent av utestående aksjer.

yara
tilbakekjøpsprogram
Nyheter
Børs