Resultatet faller for Norske Skog-konkurrent

I likhet med resultatet faller salget for Stora Enso. Lavere priser og volum i markedet bidrar til nedgangen.

TJENER MINDRE: Lavere priser og volumer fører til dårligere tider for papirprodusenten. Foto: Stora Enso
Børs

Skogsindustrikjempen Stora Enso opplevde en nedgang i salgsinntekter på 7,3 prosent på grunn av lavere priser og volumer fra 2.585 millioner euro i samme periode i fjor til 2.402 millioner euro i år. 

Videre fikk Stora Enso et operasjonelt driftsresultat på 231 millioner euro, tilsvarende 2.360 millioner kroner i tredje kvartal mot 358 millioner euro i samme periode i fjor. 

Skuffer konsensus

Ifølge estimater TDN Finans har hentet fra Infront Data var det ventet at konsernet skulle få et driftsresultat på 240 millioner euro. Omsetningen var også dårligere enn ventet, og endte på 2.402 millioner euro mot konsensus' forventninger på 2.512 millioner euro.

Selskapet anslår at operasjonelt driftsresultat i fjerde kvartal vil bli 100-180 millioner euro.