Oppdatering på brønnen infill Ø på Draugen-feltet

Okea er ferdig med boringen av Infill Ø på Draugen-feltet.

OPPDATERING: Okea er ferdig med boringen av Infill Ø på Draugen-feltet. Her adm. direktør i Okea, Erik Haugane.  Foto: Iván Kverme
Børs

Avgrensning på Draugen bekrefter tilstedeværelse av oljekolonne ved brønnlokasjon, men området er allerede drenert godt og det er derfor ikke nødvendig å investere i ny oljeprodusent, i følge TDN Direkt.

Det var knyttet usikkerhet til dybdekonverteringen av seismikkdata for brønnen før boringen, og reservoaret ble påtruffet fem meter dypere enn antatt. Okea tolker dette som at det fortsatt er en 2,5 meter oljekolonne på toppen av Rogneformasjonen ved lokasjonen. 

«Datainnsamling indikerer at dette området av feltet allerede er drenert effektivt av eksisterende brønner og at det derfor ikke er nødvendig å investere i en ny oljeproduserende brønn for å drenere det gjenstående øvre oljevolumet», skriver selskapet, ifølge nyhetsbyrået. 

Okea skriver at resultatene vil bli viktige for den videre vurderingen av dreneringsstrategien til Draugen, og selskapet vil bruke dataene til å optimalisere fremtidig produksjon fra feltet. 

okea
oljeboring
draugen
draugenfeltet
oljeproduksjon
Nyheter
Børs