Bank med rekordresultat - i rute til å nå målene

- Vi ligger godt an til å nå våre økonomiske mål i 2019, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

GODT KVARTAL: SpareBank 1 SMN melder om et resultat etter skatt på 488 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 480 millioner kroner i samme periode i fjor. Her ved konsernsjef Jan Frode Janson. Foto: Iván Kverme
Børs

SpareBank 1 SMN melder om et resultat etter skatt på 488 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 480 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det gir et resultat per egenkapitalbevis på 2,30 kroner, sammenlignet med 2,32 kroner. 

Hittil i år har banken generert et samlet overskudd på 2.217 millioner kroner, opp 528 millioner kroner sammenlignet med 2018. 

Ledelsen i banken opplyser at de nå løfter bærekraft til toppen av dagsordenen sin - både fordi det er et samfunnsansvar og fordi det genererer økonomisk verdi.

- Vi ligger godt an til å nå våre økonomiske mål i 2019, og vi har lagt et solid grunnlag for at vi kan betale ut enda høyere samfunnsutbytte neste år. Regionen går veldig bra, og kombinert med godt arbeid i hele konsernet gir dette et rekordhøyt resultat, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN som nå utvider ambisjonene på vegne av konsernet.

SpareBank 1 SMN fikk totale inntekter på 1.353 millioner kroner i tredje kvartal, mot 1.277 millioner kroner i 2018.

Egenkapitalavkastningen var 10,2 prosent, ned fra 11,1 prosent. 

Tap på utlån var 21 millioner kroner, mot 69 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Videre opplyser banken at vekst i utlån var på 1,1 prosent, ned fra 2,0 prosent. Nedgangen i innskudd var 3,4 prosent, mot 3,5 prosent i fjor. 

- Skal vi lykkes like godt i årene som kommer, må bærekraft gjennomsyre virksomheten vår. Det som før gjerne handlet om kommunikasjon og ord, preger nå finansmarkedene. Bærekraftige bedrifter foretrekkes av kunder og investorer, de verdsettes høyere og får billigere tilgang på kapital. Derfor har vi i SpareBank 1 SMN løftet bærekraft øverst på vår agenda, forteller konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN. 

Rapporten og presentasjonen her