Dette tror Veidekke om markedet

Neste år venter Veidekke et jevnt, relativt høyt aktivitetsnivå i Skandinavia.

STABILT: Ved inngangen til et nytt tiår ser det skandinaviske entreprenørmarkedet mer stabilt ut enn på lenge. Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Børs

«Ved inngangen til et nytt tiår ser det skandinaviske entreprenørmarkedet mer stabilt ut enn på lenge. I 2020 venter Veidekke et jevnt, relativt høyt aktivitetsnivå i Skandinavia».

Det skriver Veidekke i en markedsoppdatering onsdag, som mener at de største svingningene ser inntil videre ut til å være passert i det svært konjunkturfølsomme boligmarkedet. 

– I de fleste store byregionene er det moderat prisvekst og et høyt antall transaksjoner i bruktboligmarkedet. Men det er også en jevn økning i salget av nye boliger, og ifølge statistikkbyråene er byggekostnadene i ferd med å flate ut, sier Kristoffer Eide Hoen, analysedirektør i Veidekke ASA. 

For et par år siden ble det igangsatt bygging av ekstremt mange boliger i og omkring Stockholm og Oslo. Nå er antallet langt mindre, og ifølge Hoen bidrar til at tilbudet av usolgte prosjektleiligheter er blitt mer stabilt - og til dels går ned. 

– Med dette bakteppet bør vi i 2020 kunne forvente moderat vekst i nybygging av boliger i Oslo og Stockholm og jevnt over stabil boligbygging ellers i Skandinavia, sier Hoen. 

To segmenter i fokus

For entreprenørmarkedet ellers peker Veidekke på to segmenter det er særlig verd å følge ved inngangen til 2020:

 – Både banemarkedet og helserelaterte bygg er drevet frem av tydelige ambisjoner og offentlig finansiering, og i begge disse segmentene vil aktiviteten øke kraftig. Det er også økende byggeaktivitet innenfor private yrkesbygg for industri og logistikk, men etter 2020 venter vi at svakere generelle konjunkturer kan dempe videre vekst i dette segmentet, sier Hoen.

–  Generelt er de underliggende drivkreftene i markedet gode, og renteutsiktene fremover understøtter dette, sier han.