Avida Holding skal vokse vdere - henter penger i emisjon

Avida Holding har engasjert DNB Markets som rådgiver, mens nøkkelinvestorer har forpliktet seg til å tegne nye aksjer. 

NYE AKSJER: Celina Midelfarts selskap Midelfart Capital, har sammen med andre aksjonærer forpliktet seg til å tegne aksjer for 75 millioner kroner. Foto: Iván Kverme
Børs

Avida Holding har ifølge en melding engasjert DNB Markets som rådgiver for en rettet emisjon av nye aksjer. 

Emisjonskursen settes til 30 kroner per aksje, som skal gi et bruttoproveny på 75 millioner kroner. 

Aksjonærene Andenes Investments SL, Midelfart Capital AS og IC Financial AS har forpliktet seg til å tegne aksjer for et samlet beløp på 75 millioner kroner.

Det opplyses om at nettoprovenyet vil legge til rette for videre vekst for selskapet, og datterselskapet Avida Finans AB.

Emisjonen er rettet mot mot norske, svenske og internasjonale institusjonelle investorer.

Andenes Investments SL, Midelfart Capital AS og IC Financial AS har forpliktet seg til å tegne aksjer for et samlet beløp på 75 millioner kroner.

avida holding
avida finans
midelfart capital
Nyheter
Børs