SpareBank 1 SR-Bank fikk juling på børs

SpareBank 1 SR-Bank er igjen i utlåns- og vekstmodus, men solid inntektsfall ga kraftig reaksjon på Oslo Børs. 

FORVENTNINGSPRESS: Finansdirektør Inge Reinertsen og konsernsjef Arne Austreid i SpareBank 1 SR-Bank.  Foto: Iván Kverme
Børs

Aksjemarkedet ga SpareBank 1 SR-Bank en runde juling på Oslo Børs torsdag, og sendte aksjekursen ned 5 prosent allerede i åpningshandelen, der den ble liggende utover dagen.

– Vi er forsiktige med å kommentere markedets reaksjon, men vi leverer et godt bankresultat som dessverre etterfulges av finansielle poster som er under pari, sier finansdirektør Inge Reinertsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Nettoinntektene fra de finansielle postene i bankkonsernet falt fra 340 millioner kroner i andre kvartal til 89 millioner i tredje kvartal. I tillegg til at inntektene fra eierinteressene falt kraftig, ga også valuta- og rentesikringene et negativt utslag på 16 millioner kroner. I sum skal bankens basis-swaper over tid gå i null, og i andre kvartal ga posten en gevinst på 53 millioner kroner.  

Reddet av enkeltposter

Landets største regionbank har et uttalt mål om å gi sine eiere en langsiktig egenkapitalavkastning på over 12 prosent. For 2019 er målet å nå en avkastning på 11,5 prosent.

Med finansinntektenes frafall i tredje kvartal ender avkastningen på 10,5 prosent. Etter årets første ni måneder er avkastningen på 16 prosent, men det skyldes engangseffekter i første og andre kvartal. Da kunne SR-Bank gevinstføre både transaksjoner i Fremtind og i livselskapet. Dessuten fikk banken en erstatning fra Kluge 92 millioner etter konkursen i CHC.

Reinertsen mener 12 prosent er oppnåelig fra og med neste år, selv om det ikke skulle dukke opp noen positive gevinstføringer.

– Vi har et langsiktig mål om å komme over 12 prosent, som er realistisk og ambisiøst. Og det mener vi vil være en veldig god prestasjon, gitt dagens situasjon. Avkastning på 13, 14 og 15 prosent er ikke et tema en gang i dag, sier Reinertsen,

– For en bank anno 2019 er mye tyngre enn en bank for noen år siden, da alle var mer gearede enn det de er nå. Nå seiler vi med en båt med en helt annen kjøl enn for noen få år siden. Med mer egenkapital blir det verre å få høy avkastning, sier Reinertsen.

Kostnadshopp

Når finansdirektøren ser i regnskapene for tredje kvartal er det to elementer som melder seg i egnekapital- og avkastningsdiskusjonen. De ene er et oppadgående driv både blant person- og bedriftskundene.

– Vi har en utlånsvekst i personmarkedet på 4,8 prosent, og tilsvarende 6 prosent i bedriftsmarkedet. Men i tilbudet til bedriftskundene kommer vi til å være varsomme i fjerde kvartal for å ikke binde opp mer egenkapital, sier Reinertsen.

Han har vært tvunget til å se kostnadene stige etter investeringer i Monner og Agder Økonomi.

– Aktiviteten er god og det er lav arbeidsledighet i Rogaland, mye lavere enn andre steder i landet. Vi lykkes med å skaffe nye kunder, men det er ikke uten konkurranse. Marginpresset er med på å begrense avkastningen på egenkapitalen, sier Reinertsen.

sparebank 1 sr-bank
inge reinertsen
Nyheter
Børs
Bank