Endúr mer enn doblet inntektene - vil vokse videre

Opprettholder fokus på både organisk og strukturell vekst, men vurderer å hente penger. 

STYRKET: – Vi er godt fornøyde med den positive utviklingen vi har hatt så langt i år, og grunnlaget for å øke både omsetning og inntjening de kommende kvartalene er definitivt styrket, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland. Foto: Endúr
Børs

Endúr ASA melder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 5,3 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

Det er en kraftig oppgang fra samme periode i fjor, hvor selskapet fikk en EBITDA på 1,4 millioner kroner. 

Økningen reflekteres på topplinjen, hvor Endúr har greid å øke inntektene fra 39,7 til 106,8 millioner kroner.

Likevel har selskapet et underskudd på 110.000 kroner i tredje kvartal, mot minus 429.000 kroner i fjor. 

Hittil i 2019 har selskapet et akkumulert overskudd på 7,5 millioner kroner, sammenlignet med 9,1 millioner kroner i 2018. 

Har styrket plattformen

– Vi er godt fornøyde med den positive utviklingen vi har hatt så langt i år, og grunnlaget for å øke både omsetning og inntjening de kommende kvartalene er definitivt styrket. Konsernets plattform har gjennom kvartalet blitt ytterligere styrket, oppsummerer konsernsjef Hans Petter Eikeland. 

Eikeland trekker frem rammekontrakten med Forsvaret som er estimert til å ha en verdi på 750 millioner kroner fordelt på fire sår, og ytterligere tre opsjonsår.

– Endúr Energy Solutions er i prosess med å dreie sine aktiviteter inn mot leveringer av komplette design og installasjonsløsninger. Videre er det en sterk fokus på å videreutvikle de eksisterende rammeavtalene. I sum er vi trygge på at dette gir resultater i form av både økt aktivitet og styrket lønnsomhet i dette segmentet, sier Eikeland.

Endùr opprettholder fokus på både organisk og strukturell vekst. I den sammenheng vil det også bli vurdert en styrking av finansieringen gjennom å utstede et seniorsikret obligasjonslån, fremgår det av kvartalsrapporten.

Hele rapporten her

endur
kvartalsrapport
Nyheter
Børs