Analytiker: Dette er de mest spennende norske aksjene

NORDEN: Espen Grønstad i Investtech mener Europris og SpareBank 1 SR-Bank er blant de mest spennende aksjene i Norden. Foto: Privat

Torsdag 7. november er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fem svenske, to norske, en dansk og to finske aksjer.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. Africa Oil Corp.(AOI.ST) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 10.23 (0.08)

Africa Oil Corp. har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 9.77 kroner. Videre oppgang til 11.75 kroner eller mer er signalisert. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har støtte ved cirka 9.40 kroner og motstand ved cirka 11.10 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Outotec(OTE1V.HEX) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 6.08 (-0.03)

Outotec viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 5.97 euro. Videre oppgang til 7.32 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 5.70 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 5.70 euro ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Europris(EPR.OL) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 30 (0.5)

Europris har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 27.49 kroner. Videre oppgang til 31.55 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 27.60 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Europris. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. SpareBank 1 SR-Bank(SRBANK.OL) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 101.3 (1.2)

SpareBank 1 SR-Bank ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 100 kroner. Videre oppgang til 106 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 100 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Clas Ohlson B(CLASB.ST) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 92.8 (-1.25)

Clas Ohlson B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 91.70 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 91.70 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Ericsson B(ERICB.ST) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 85.4 (0.04)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Ericsson B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 84.00 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 84.00 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. TORM plc A(TRMDA.CO) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 62.5 (-0.5)

TORM plc A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 61.30 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 61.30 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Kojamo(KOJAMO.HEX) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 15.72 (-0.28)

Kojamo viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 15.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 15.00 euro ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Getinge B(GETIB.ST) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 164.25 (1)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Getinge B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 144 kroner. Objektivet ved 163 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 150 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Bilia A(BILIA.ST) - 6. nov 2019. Siste sluttkurs: 97.45 (0.95)

Bilia A har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 88.27 kroner. Videre oppgang til 103 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 84.00 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker