Peter Warren advarer: Det kan gi en stygg smell i finansmarkedet

MATEMATISKE MODELLER: Peter Warren minner om at høy belåning og konsentrert posisjonering kan føre til finansielle katastrofer. Foto: Eivind Yggeseth

Feilvurderinger kan koste deg dyrt. Peter Warren skriver på sin blogg at det er to ting som har gått igjen som årsak til samtlige kriser i finansmarkedene: Høy belåning og konsentrert risikotaking.

Matematiske modeller

Siden 1986 har blind tillit til ulike matematiske modeller også vært en sterk bidragsyter.

«Mange slike modeller har vært utviklet for å beskrive risikoen i finansmarkeder og gi oss løsningen på hvordan vi kan beskytte oss mot denne. At modellene hadde opplagte svakheter i sin beskrivelse av virkeligheten kan ansvarsfraskrives så lenge det står flinke folk (gjerne Nobelprisvinnere) bak modellene», slår Warren fast.

Han minner om at det sto Nobelprisvinnere bak modellene som bidro til krakket i 1987, samt verdens største fondskollaps (LTCM) i 1998.

«Uansett hvilken krise vi studerer, så ser vi at kombinasjonen av høy belåning og konsentrert posisjonering har vært årsak til at normale markedsmessige korreksjoner brått har utviklet seg til finansielle katastrofer», skriver Warren.

Likhetstrekk

Spoler vi raskt frem til i dag, mener Warren at han kan se noen likheter. Lave renter og god tilgang på kreditt har gjort belåningen skyhøy. Markedsmekanismen har, takket være økende bruk av kvantitative lettelser, vært koblet ut de siste 10 årene. Myndighetene har med andre ord forhindret markedet fra å korrigere ubalanser.

«Ved mange tidligere kriser har forklaringen til at det gikk galt vært mangel på regulering fra myndighetenes side. Det kjedelige med den neste, er at årsaken sannsynligvis vil være en konsekvens av overregulering», avslutter Warren.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker