Fem selskaper kjøpte tilbake egne aksjer

KJØPTE AKSJER: Yara var et av selskapene som kjøpte tilbake egne aksjer fredag. Foto: Yara

TGS meldte fredag etter stengetid på Oslo Børs at det hadde kjøpt 15.000 egne aksjer til en snittkurs på 254,93 kroner. Etter dette kjøpet har selskapet 1.297.100 egne aksjer. Aksjene har en verdi på 330,7 millioner kroner til dagens snittkurs.

DNB ASA meldte om kjøp av 198.000 egne aksjer til en snittkurs på 168,46 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 2.740.000 egne aksjer til en samlet verdi på 461,6 millioner kroner.

Yara meldte at det hadde kjøpt 29.500 egne aksjer fredag, til en snittkurs på 367,82 kroner. Yara har med dette 474.889 egne aksjer til en verdi av 174,7 millioner kroner. Yara har et program for å kjøpe tilbake tilsammen 1.362.013 egne aksjer innen året er omme, fremgår det av børsmeldingen. Tilbakekjøpsprogrammet er på tilsammen 13.620.131 aksjer, tilsvarende 5 prosent, innen 2020-generalforsamlingen.

Aker Solutions meldte at det hadde kjøpt 130.936 egne aksjer til en snittkurs på 22,77 kroner.

Nordea Markets meldte at det på vegne at Kværner hadde kjøpt 63.250 aksjer til en snittkurs på 12,83 kroner. Kjøpet ble gjort i forbindelse med selskapets kjøpsprogram på vegne av ansatte, heter det i børsmeldingen. Etter kjøpet har Kværmer 1.742.478 egne aksjer til en verdi av 22,4 millioner kroner.

Shelf Drilling meldte at det hadde kjøpt 25.000 egne aksjer til en snittkurs på 18,31 kroner fredag. Etter dette kjøpet eier selskapet 120.263 egne aksjer for tilsammen 2,2 millioner kroner på dagens snittkurs.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker