Olav Chen: – Et uvanlig sprik mellom makrotallene og aksjemarkedene

Storebrand-forvalter Olav Chen mener at spriket vi ser nå, ikke kan fortsette over tid.

OMSLAG: Troen i finansmarkedene er sannsynligvis at vi snart ser et omslag i industrisektoren, ifølge Olav Chen. Forvalteren anbefaler fortsatt overvekt av kontanter. Foto: Are Haram

«Troen i finansmarkedene er sannsynligvis at vi snart ser et omslag i industrisektoren. Dette kombinert med sentralbankpolitikk med både rentekutt og fornyet kvantitative tiltak, gjør at vi ser et uvanlig stort sprik mellom utviklingen i makrotallene og for eksempel aksjemarkedene for tiden».

Det skriver forvalter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, i sin markedsrapport for oktober.

Han anbefaler investorer en allokering i aksjemarkedet på 55 prosent, mens rentemarkedet og eiendom får de resterende 35 og 10 prosentene.

Trump, vekst og industri

Chen mener at de globale makrotallene som toppet ut i første kvartal 2018, fortsetter å falle inn i årets siste kvartal.

Avmatningen har til dels vært ventet etter en synkronisert oppgang. At effektene av skattekuttene til Trump ville ebbe ut, kommer heller som ingen overraskelse.

Porteføljeforvalteren viser også stadig til et svakt vekstmomentet i verdensøkonomien, hvor Europa og med Tyskland i spissen har ledet an med svakere vekst. Senere har også USA og Kina fulgt etter at konsekvensene av handelskrigen også kom til syne.

«Spesielt har globale industritall falt tydeligst, med fortsatt få tegn til omslag om man ser på detaljer som ordre og lager. Arbeidsmarkeds- og konsumtallene er derimot fortsatt gode. Over tid kan trolig ikke det spriket vi ser nå vedvare, så enten vil vi se et omslag i den globale industrien eller så vil trolig de øvrige tallene også svekke seg», mener forvalteren.

Cash is king

Tidligere i høst sa Olav Chen til Finansavisne at «cash is king», og eneste aktivaklassen forvalteren anbefalte investorer å laste opp i var kontanter.

Ved inngangen til november er forvalteren fortsatt overvektet i pengemarkedet.

Chen og Storebrand er marginalt undervektet i aksjer, og er fortsatt normalvektet durasjon og statsobligasjoner.

«Globale aksjer i lokal valuta steg videre i oktober og til ny alltime-high nivå. Sentralbankstimuli og signaler rundt handelskrigen bidro igjen positivt, samtidig som konsum- og arbeidsmarkedstallene holder seg fortsatt stabilt bra».

«Globale statsobligasjoner falt videre i oktober etter den kraftige oppgangen tidligere i år. Spesielt europeiske statsrenter har steget tydelig fra rekordlave nivåer, blant annet som følge av økt risikoappetitt», oppsummerer Chen.

Markedsutsikter

  • Globale aksjer – normalvekt
  • Norske aksjer – undervekt
  • Fremvoksende økonomier (EM) – undervekt
  • Globale obligasjoner – normalvekt
  • Norske obligasjoner - normalvekt
Storebrand Asset Management

CFO

NattoPharma ASA • Lysaker