Ultimovacs har presentert nye resultater

Selskapet har fullført tre fase 1-studier. 

RESULTAT: Resultatene ble presentert på årsmøtet i Society for Immunotherapy of Canser. Her ved Øyvind Arnesen, adm. dir i Ultimovacs. Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Legemiddelselskapet Ultimovacs har lørdag presentert langsiktige resultater fra en klinisk studie med UV1-behandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Resultatene ble presentert på årsmøtet i Society for Immunotherapy of Canser (SITC 2019).

Atten pasienter deltok i studien, hvor pasientene som ble behandlet var i stadium III og IV. 

«Ultimovacs har fullført tre fase 1-studier med UV1; i prostatakreft, malignt melanom (føflekkreft red.anm.) og NSCLC. Disse tre studiene har vist kliniske resultater som Ultimovacs ser på som en sterk base for fremtidig klinisk utvikling av UV1. NSCLC langtids-resultatene presentert på SITC i dag styrker denne konklusjonen», skriver selskapet.

Hovedresultatene var ifølge Ultomovacs:

  • UV1 ble godt tolerert uten alvorlige sikkerhetshendelser 
  • UV1 induserte en spesifikk immunrespons hos 67 prosent av pasientene 
  • Median pasientene var i live var 28,2 måneder 
  • Fire år etter behandlingen startet var fortsatt 39 prosent (7 av 18 pasienter i live)
  • Alle resultatene favoriserer den høyeste dosen UV1 for denne pasienttypen. I gruppen som fikk høyest dose, var fem av seks fremdeles i live fire år etter behandlingsstart. 
  • Ingen av dem som fortsatt lever fire år etter behandlingsstart har mottatt annen type immunterapi underveis i oppfølgingstiden