Her vil ikke meglerhuset ta risiko

– Hvis ting går galt er det en lang vei ned for risikokapital

– Hvis ting går galt er det en lang vei ned for risikokapital.
Børs