Induct kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 25. november 2019, hvor det skal velges ny revisor. 

Selskapets revisor, Nitschke, har sagt opp avtalen som revisor med virkning fra 25. november, opplyser selskapet i en melding mandag.