Razzia hos Orkla-datter

Mistanke om overtredelse av konkurranseloven, mener konkurransemyndighetene.

foto: ntb scanpix
Børs

Konkurransetilsynet har ifølge en melding innledet undersøkelser hos Lilleborg AS (Orkla Home & Personal Care Norge). 

Undersøkelsen er basert på kjennelse av Bergen Tingrett, datert 6. november 2019. 

«Ifølge konkurransemyndighetene er det mistanke om overtredelse av konkurranseloven relatert til innkjøpsbetingelsene mellom leverandører og dagligvarekjedene i det norske markedet», skriver Orkla. 

Lilleborg bistår Konkurransetilsynet med å legge til rette for en effektiv gjennomføring av undersøkelsen. 

Lilleborg er et heleid datterselskap av Orkla. 

Kartlegging av innkjøpsbetingelser

Konkurransetilsynet opplyser selv at det har gjennomført uanmeldt kontroll i dagligvarebransjen.

Bakgrunnen for bevissikringen er blant annet funn konkurransetilsynet har gjort i forbindelse med kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet.

– Hensikten med bevissikringen er å få bekreftet eller avkreftet mistanke om brudd på konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord.

– Konkurransetilsynet vil i tiden fremover gå gjennom og analysere beslaget, men kan av hensyn til etterforskningen ikke kommentere saken ytterligere, sier Berrefjord