IEA ser økende global etterpørsel etter olje

Det internasjonale energibyråets (IEA) ser økt etterspørsel etter olje i ny rapport.

Energibyrået IEA ser økt etterspørsel etter olje. Foto: Vanderlei ALMEIDA / AFP
Børs

I stated policies-scenarioet i 2019-utgaven av IEAs World Energy Outlook-rapport publisert onsdag gjør det internasjonale energibyråets (IEA) en rekke oppjusteringer. 

IEA ser nå en global oljeetterspørsel på 105,4 millioner fat pr dag i 2030, stigende til 106,4 millioner i 2040. I 2018 var nivået på 96,9 millioner fat pr dag, skriver TDN Direkt.

I 2018-utgaven av rapporten ventet byrået en oljeetterspørsel på 102,4 millioner fat pr dag i 2025, stigende til 106,3 millioner fat i 2040, ifølge IEAs new policies-scenario.

Byrået har i årets World Energy Outlook-utgave endret navnet til new policies-scenarioet til stated policies-scenarioet. 

Forskjellen er at dette scenarioet inkluderer eksisterende politiske mål og ambisjoner uten at man forsøker å anslå hvordan disse planene kan endre seg i fremtiden.

TDN Direkt skriver at IEA videre anslår nå i stated policies-scenarioet at verdens oljetilbud vil være på 105,4 millioner i 2030, stigende til 106,4 millioner i 2040, sammenlignet med anslaget i 2018-rapporten på 102,4 millioner fat i 2025 og 106,3 millioner fat i 2040.

Videre anslår energibyrået nå i stated policies-scenarioet en oljepris regnet i 2018-priser på 88 dollar pr fat i 2030, stigende til 103 dollar i 2040, sammenlignet med anslaget på 88 dollar pr fat i 2025 og 112 dollar pr fat i 2040 fra 2018-rapporten.

Under «current policies»-scenariet, som gir anslag på hva som skjer hvis verden fortsetter som nå, anslår nå IEA at global oljeetterspørsel vil være på 111,5 millioner fat pr dag i 2030, og 121,0 millioner fat i 2040, skriver nyhetsbyrået.

Tilbudet i scenarioet ventes til henholdsvis 111,5 millioner og 121,0 millioner fat pr dag.

I stated policies-scenarioet anslås det en oljepris regnet i 2018-priser på 88 dollar pr fat i 2030, stigende til 103 dollar i 2040, sammenlignet med anslaget på 88 dollar pr fat i 2025 og 112 dollar pr fat i 2040 fra 2018-rapporten.

Under «current policies»-scenariet anslår nå IEA at global oljeetterspørsel vil være på 111,5 millioner fat pr dag i 2030, og 121,0 millioner fat i 2040. 

Tilbudet i scenarioet ventes til henholdsvis 111,5 millioner og 121,0 millioner fat pr dag.

I scenarioet «sustainable development» faller energiforbruket til 2040 selv om verdens befolkning øker, og klimamålene fra Paris blir nådd.

Her ser IEA en oljeetterspørsel i verden på 87,1 millioner fat pr dag i 2030, mot et tilbud på 87,1 millioner fat pr dag. I 2040 anslås det en etterspørsel på 66,9 millioner fat pr dag, mot et tilbud på 66,9 millioner, ifølge nyhetsbyrået.

iea
oljeetterspørsel
oljepris
iea world energy outlook
oljetilbud
Nyheter
Energi
Børs