Oljefondet kaster ut aksje

Årsak? Uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene

TAR GREP: Norges Bank har besluttet å utelukke G4S Plc grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Her ved NBIM-leder Yngve Slyngstad (i midten) og sentralbanksjef Øystein Olsen (til høyre). Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Norges Bank har besluttet å utelukke sikkerhetsselskapet G4S Plc, grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til – eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, går det frem av en melding.

Aksjen faller torsdag formiddag 1,63 prosent på London-børsen.

Tilråding fra Etikkrådet

Hovedstyrets beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet. 

«Tilrådingen er begrunnet med uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, jf. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav a.», heter det.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt.

Vurderer virkemidler

Før utelukkelse, skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i dette tilfellet.