Analytiker: – I aksjemarkedet er det en evighet

I boliglånsmarkedet har Sbanken ligget noe lavere prismessig. Dette mener bankanalytiker Odd Weidel i Sparebank 1 Markets blir utfordrende dersom regelverket endres.

GODT UNDERLIGGENDE RESULTAT: – Selv om du korrigerer for den positive engangseffekten, så er det et godt underliggende resultat, sier bankanalytiker Odd Weidel i Sparebank 1 Markets. Foto: Iván Kverme
Børs

Etter et kursmessig tøft halvår for aksjen, stiger Sbanken 2,7 prosent til 69,7 kroner etter å ha lagt frem tredjekvartalstall torsdag. Bankens fastsatte bidrag til krisetiltaksfondet ble lavere enn estimert og dette påvirket netto renteinntekter i kvartalet positivt med 36 millioner kroner.

– Selv om du korrigerer for den positive engangseffekten, så er det et godt underliggende resultat, sier bankanalytiker Odd Weidel i Sparebank 1 Markets til TDN Direkt.

Regulatorisk motvind

Bankene strides nå om det regulatoriske rammeverket og Weidel mener at det regulatoriske bakteppe vil føre til at forretningsmodellen til Sbanken blir krevende fremover.

– Det langsiktige bildet for Sbanken er regulatorisk motvind, med to potensielle utfordringer, sier bankanalytikeren. 

Weidel peker ifølge nyhetsbyrået på den potensielle økningen i systemrisikobufferen fra tre til 4,5 prosent og en produktvridingseffekt der bankene med interne risikomodeller (IRB) får en betydelig fordel med lavere kapitalkostnad på boliglån.

– Denne fordelen er betydelig, sier Weidel, og ser ikke for seg at en lavere systemrisikobuffer, slik Sbanken håper på, vil kunne kompensere for denne produktvridingseffekten.

– Selv om økningen i systemrisikobufferen blir null, vil ikke dette kompensere for produktvridingseffekten, slik vi regner på det, sier Weidel til TDN Direkt.

– Tar tid å bygge volum

I boliglånsmarkedet har Sbanken ligget noe lavere prismessig. Dette mener Weidel blir utfordrende dersom regelverket endres. Weidel peker ifølge nyhetsbyrået på at banken kan vokse innen nye områder, og viser til nysatsingen i SMB-markedet.

– Dette vil medføre en SMB-rabatt, men det tar lang tid å bygge volum. Da snakker vi fort om fem år for å kunne se volum av betydning, og i aksjemarkedet er det en evighet, sier Weidel.