Syv selskaper kjøpte tilbake egne aksjer

Yara kjøpte tilbake egne aksjer tirsdag. Foto: Yara

DNB kjøpte 180.000 egne aksjer til en snittkurs på 165,2611 kroner tirsdag. Etter dette eier DNB totalt 4.060.000 egne aksjer, fremgår det av en børsmelding tirsdag etter stengetid på Oslo Børs.

Tilbakekjøpet av aksjer er i tråd med tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort av DNB 24. oktober 2019 og omfatter opp til ca. 7,9 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 5,2 millioner aksjer kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. 

De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2020, slik at statens eierandel på 34,00 prosent forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet, heter det videre.

Yara kjøpte tirsdag 134.000 egne aksjer til en snittkurs på 342,9499 kroner. Tilbakekjøpet skjedde i tråd med programmet fra 29. oktober 2019.

Yara har som intensjon å kjøpe tilbake 0,5 prosent av de utestående aksjene, tilsvarende 1.362.013 aksjer, innen utgangen av 2019, fremgår det av en børsmelding fra selskapet.

Otello kjøpte 7.000 egne aksjer til en snittkurs på 16,2686 kroner. Etter dette har Otello 2.542.000 egne aksjer.

Aker Solutions kjøpte 159.416 egne aksjer til en snittkurs på 21,75 kroner og selskapet har da 1.871.155 egne aksjer, fremgår det av børsmeldingen fra selskapet tirsdag kveld.

TGS-NOPEC kjøpte, i tråd med tilbakekjøpsprogrammet av 4 May 2019, 15.000 egne aksjer til en snittkurs på 255,6372 kroner. Etter dette har TGS 1.407.100 egne aksjer, heter det i børsmeldingen fra selskapet.

Nordea Markets, har på vegne av Kværner ASA, kjøpt 107.795 aksjer i selskapet til en snittkurs på 12,7109 kroner. Kværner har etter dette 2.154.183 egne aksjer.

Shelf Drilling har i tråd med sitt tilbakekjøpsprogram av 2. septemberr 2019 kjøpt 24.481 egne aksjer til en snittkurs på 18,7055 kroner. Etter dette har Shelf Drilling 248.834 egne aksjer, fremgår det av børsmeldingen etter stengetid på Oslo Børs tirsdag.