Vil ha nye regler for økt åpenhet om disse aksjeeierne

Rundt 40 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs eies av utenlandske investorer. Regjeringen foreslår nye regler for økt åpenhet om disse aksjeeierne.

NYE REGLER: – De nye forslagene gir større åpenhet om utenlandske investorer som aksjeeiere, mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  Foto: NTB Scanpix
Børs

Alle allmennaksjeselskaper (ASA) og aksjeselskaper (AS) med forvalterregistrerte aksjer skal offentliggjøre opplysninger om sine aksjeeiere, foreslår regjeringen blant annet.

Dette inkluderer eiere av forvalterregistrerte aksjer. I tillegg skal børsnoterte selskaper offentliggjøre oversikt over aksjeeierne som deltar på generalforsamlingen.

– De nye forslagene gir større åpenhet om utenlandske investorer som aksjeeiere. Her er det snakk om store summer. Markedsverdien på aksjer på Oslo Børs som er eid av utlendinger, er i dag over 1.000 milliarder kroner, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I dag eier mange utenlandske investorer aksjer i norske selskaper gjennom forvaltere. En bank eller lignende føres da opp som forvalter av aksjene. Selskapet selv har ikke direkte tilgang til opplysninger om hvem som er eier, men kan spørre forvalteren.

I praksis har disse opplysningene vært vanskelig å få tak i. Forvalterregistrering er svært vanlig i mange land, men er i Norge kun tillatt for utenlandske aksjeeiere.