Fire innsidekjøp i Arendals Fossekompani ASA

STYREMEDLEM: Heidi Marie Petersen er en av flere som kjøpte aksjer i Arendals Fossekompani før helgen. Her fra 2008. Foto: Eivind Yggeseth

Styremedlem Heidi Marie Petersen har kjøpt 300 aksjer i Arendals Fossekompani gjennom sitt heleide selskap Luuna AS. Handelen ble gjort fredag 22. november. Petersen eier nå 759 aksjer i Arendals Fossekompani.

Finansdirektør Lars Peder Fensli kjøpte fredag 100 aksjer gjennom sitt heleide selskap Cissone AS. Han har nå 500 aksjer i Arendals Fossekompani.

Forretningsutvikler Ingunn Ettestøl har kjøpt 200 aksjer via selskapet Etcona AS, som hun eier med sin mann. Hun har nå 500 aksjer i selskapet.

Stig Henning Svensson, også forretningsutvikler, kjøpte 200 aksjer gjennom sitt heleide selskap Gausetangen AS. Det er hans første aksjer i Arendals Fossekompani.

I henhold til avtale med Arendals Fossekompani, er aksjene kjøpt med 15 prosent rabatt mot en bindingstid på 3 år. Pris pr. aksje var 2.197 kroner.

Arendals Fossekompani steg 15,38 prosent på Oslo Børs sist uke. Hittil i år har aksjen svekket seg 14,56 prosent.