Sjefstrateg Erik J. Bruce: Det kan forsure stemningen

Denne ukens viktigste hendelser.

BIDRO TIL OPPGANG: Positive signaler både fra Xi Jinping og Donald Trump om muligheten for å oppnå en foreløpig enighet i handelskonflikten bidro til å løfte markedet forrige uke, mener sjefstrateg Erik J. Bruce i Nordea Wealth Management (bildet). Foto: NTB Scanpix

Aksjer var opp i USA fredag. Positive signaler både fra Xi Jinping og president Donald Trump om muligheten for å oppnå en foreløpig enighet i handelskonflikten bidro.

"Trump var imidlertid uklar på om han vil godta lovforslaget fra Kongressen som innebærer en støtte til protestene i Hong Kong. Vedtar Trump forlaget, kan det forsure stemningen", skriver sjefstrateg i Nordea Wealth Management, Erik J. Bruce. 

Normalt får ikke Markit PMI-ene fra USA mye oppmerksomhet, da det er ISM som gjelder, men stigende og bedre enn ventede november PMI-er – både fra tjenestesektoren og industrien – kan også ha bidratt til bedre stemning, mener Bruce. 

Aksjer er stort sett opp i Asia nå på morgen og amerikanske futures peker også opp.

IFO for november

Dagens tall er den tyske bedriftsindikatoren IFO for november. Bruce mener IFO har kommet litt i skyggen av PMI-tallene. 

"Kanskje ikke fordi PMI er mer til å stole på, men fordi de publiseres før. Uansett, hovedindeksen fra IFO har etter kraftig fall flatet ut i det siste", skriver sjefstrategen. 

Konsensus er for en forsiktig oppgang i hovedindeksen, noe som stemmer bra med fredagens tysk november samlet PMI, som økte noe hjulpet av en relativ sterk oppgang i industriindeksen, som likevel fortsatt er på et svært svakt nivå. 

"Har konsensus rett, vil det styrke bildet av at selv om ting kanskje ikke går så veldig mye bedre i Tyskland, så forverres i alle fall ikke situasjonen", lyder det fra Bruce.

November-ledighet

Denne uken er det ikke de helt stor tallene på kalenderen internasjonalt. Flash KPI fra eurosonen for november og oktober PCE-inflasjon fra USA kan få noe oppmerksomhet, men fokus er nok ifølge sjefstrategen i større grad på vekstindikatorer for øyeblikket.

Fra Norge får vi imidlertid i alle fall et interessant tall denne uken; november-registret ledighet. Nordea Markets har etter at fallet i ledigheten flatet ut på våren trodd at veksten i sysselsettingen er sterk nok til å presse ledigheten ytterligere noe ned. 

"Vi tror fortsatt at veksten i sysselsettingen holder seg bra oppe. Men trenden i ledighetstallene kan kanskje tyde på at bedriftene sliter med å hente nok kvalifisert arbeidskraft fra ledighetskøene til å presse ledigheten ytterligere ned fra det lave nivået", skriver Bruce. 

Økonomene i Nordea anslår derfor uendret ledighet sesongjustert i november. Mindre vekt legger de på oktober detaljhandel. 

"Der har vi det laveste anslaget (-0,5% m/m) . Ikke fordi vi er pessimistiske på forbruksveksten generelt. Men fordi vi tror forbrukerne på marginen venter med innkjøp til november og Black Friday. Black Friday-effekten er nok blitt sterkere de siste årene og derfor har ikke sesongfaktorene helt fått det med seg enda", skriver Bruce.