Voss Veksel- og Landmandsbank melder om overtegnet emisjon

Voss Veksel- og Landmandsbank, Vekselbanken Foto: Ukjent

I slutten av oktober bestemte Voss Veksel- og Landmandsbank om å gjennomføre en rettet emisjon med en påfølgende reparasjonsemisjon, med et bruttoproveny på 20 millioner kroner. 

Tegningsperioden utløp 22. november, og endelige tall viser at det ble tegnet 150.717 aksjer, og at reparasjonsemisjon ble overtegnet med 17,6 prosent. 

Banken opplyser om at ny aksjekapital vil bli 11.102.560 kroner, fordelt på 2.220.512 aksjer, med pålydende 5 kroner per aksje. 

Norne Securities har vært tilrettelegger, mens Advokatfirmaet Selmer AS har vært engasjert som juridisk rådgiver.