Styremedlem laster opp

Styremedlem kjøper for 800.000 i Arendals Fossekompani.

INNSIDEKJØP: Styremedlem Kristine Landmark legger nærmere 800.000 kroner på bordet for aksjene. Her fra kraftproduksjon ved Bøylefoss (bildet) og Flatenfoss i Arendalsvassdraget. Foto: foto: Arendals Fossekompani

Kristine Landmark, styremedlem i Arendals Fossekompani, kjøpte 25. november 300 aksjer i AFK. Hun fikk aksjene med 15 prosent rabatt gitt at hun holder på aksjene i tre år.

Prisen på aksjene er basert på aksjens gjennomsnittkurs i perioden 21-25. november, som tilsvarer 2.675 kroner pr. aksje og med Landmarks rabatt, har hun dermed betalt 2.273 kroner aksjen. 

Det var styremedlemmets første kjøp, og hun sitter etter transaksjonen med 300 aksjer i Arendals Fossekompani. 

Hittil i år er aksjen ned omtrent 14 prosent.