Innsidesalg i NattoPharma

300.000 aksjer selges til et styremedlem fra et annet.

AKSJESALG: Styremedlem i NattoPharma, Stefan Halldén, har solgt 300.000 aksjer i selskapet til styremedlem Sjur Thorsheim.

Life Science Sweden AB, et selskap tilknyttet styremedlem i NattoPharma Stefan Halldén, har solgt 300.000 aksjer i NattoPharma til 7,10 kroner pr. aksje til Pro AS, et selskap tilknyttet styremedlem Sjur Thorsheim. 

Etter transaksjonen eier Life Science Sweden 1.416.915 aksjer i NattoPharma, tilsvarende 7,79 prosent av selskapet, og Pro eier 2.266.310 aksjer i NattoPharma, tilsvarende 12,47 prosent.