Borgestad oppdaterer investorene

OPPDATERER: Eksisterende obligasjonseiere i Borgestad har akseptert tilbudet om innløsning for et samlet nominelt beløp 15,5 millioner kroner. Her ved konsernsjef Pål Feen Larsen i Borgestad Foto: Borgestad

Eksisterende obligasjonseiere i Borgestad har akseptert tilbudet om innløsning for et samlet nominelt beløp 15,5 millioner kroner, tilsvarende 775.000 nye aksjer. 

Selskapet skriver i en børsmelding fredag at samtlige bestillere fikk full tildeling.

«Som følge av innløsningen har styret foreslått at den ekstraordinære generalforsamlingen, som er planlagt avholdt på eller rundt 20. desember 2019, treffer vedtak om at styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 25.000.000 kroner, ved utstedelse av opptil 2.500.000 nye aksjer, hver pålydende 10 kroner», skriver selskapet.

Borgestad kom torsdag med et betinget tilbud til eksisterende obligasjonseiere i selskapets obligasjonslån BOR03 om å løse inn en beholdning obligasjoner for et samlet nominelt beløp på inntil 50 millioner kroner til nye aksjer (tegningskurs 20 kroner per aksje).

Fristen for innløsning utløp fredag 29. november ved børsslutt. 

Randi Gro Thuland, nærstående til Christen Knudsen (styreleder i Borgestad), har akseptert tilbudet om innløsning for et samlet nominelt beløp på 500.000 kroner, og har blitt tildelt 25.000 nye aksjer. 

Randi Gro Thuland vil etter gjennomføringen av Innløsningen eie 44.724 aksjer i selskapet.

Severin Knudsen, nærstående til Christen Knudsen (styreleder i Borgestad), har akseptert tilbudet om innløsning for et samlet nominelt beløp på 500.000 kroner, og har blitt tildelt 25.000 nye aksjer. 

Severin Knudsen vil etter gjennomføringen av innløsningen eie 64.448 aksjer i selskapet.