Norges Bank fjerner Petrobras fra observasjonsliste

Etikkrådet mener at risikoen for korrupsjon er redusert.

OBSERVASJON: Petrobras ble satt til observasjon i 2016 grunnet risiko for at selskapet var ansvarlig for grov korrupsjon. Nå er selskapet fjernet fra listen. Foto: Sergio Moraes

Norges Bank har besluttet å oppheve observasjonen av Petroleo Brasileiro SA (Petrobras).

Det kommer frem i en melding fra Norges Bank tirsdag. 

«Hovedstyrets beslutning om å oppheve observasjonen av Petrobras ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet, som jevnlig skal vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er tilstede», skriver Norges Bank. 

Petrobras ble satt til observasjon i 2016 grunnet risiko for at selskapet var ansvarlig for grov korrupsjon. 

Etikkrådet mener at risikoen for korrupsjon nå er redusert, og begrunner det blant annet med flere omfattende tiltak. 

«Denne vurderingen bygger blant annet på rettsforliket med amerikanske myndigheter som bekrefter at Petrobras har gjennomført omfattende utbedringstiltak siden etterforskningen startet i 2014», heter det. 

Etikkrådet har på bakgrunn av denne informasjonen anbefalt banken at observasjonen oppheves.