Skal investere 10 milliarder i prestisjeprosjekt i Stavanger

Ambisjonen er å videreutvikle Jåttåvågen til Nordens mest attraktive bydel. 

LANGSIKTIG PROSJEKT: Ferdig utbygd vil fase to omfatte 6.000 arbeidsplasser og 1.500 boliger. Totalt vil hele området bestå av 14.000 arbeidsplasser og over 2.500 boliger. Trolig vil det ta 20 år før området er ferdig utbygget.  Foto: sk15463

Stavanger utvikling, kommunens eiendomsselskap, har valgt partner for videreutvikling og utbygging av fase to i Jåttåvågen, fremgår det av en melding. 

Selskapet som er valgt er H2O Eiendom AS, eid av Entra ASA, Camar Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS. 

– Dette er langsiktige, solide partnere med kapital, kompetanse og gjennomføringskraft som vil bidra til å løfte denne bydelen til Nordens beste bydel både for folk og bedrifter, sier Hans Kjetil Aas, daglig leder i Stavanger utvikling.

Det skal i årene framover investeres over 10 milliarder kroner i området, opplyses det. 

Å få fart på utbyggingen av Jåttåvågen fase to har vært et av Stavanger utviklings viktigste satsingsområder siden selskapet ble opprettet i 2016.

– Utbyggingsområdet for fase to i Jåttåvågen er et svært sentralt og attraktivt byutviklingsprosjekt. På grunn av sin størrelse vil det trolig ta minst 20 år før det er ferdig utbygget. Det har derfor vært svært viktig for Stavanger utvikling å finne seriøse og solide partnere med godt omdømme med referanser og erfaring fra andre store utbyggingsprosjekter, uttaler Ørjan Berven, prosjektutvikler i Stavanger utvikling.

Ferdig utbygd vil fase to omfatte 6.000 arbeidsplasser og 1.500 boliger. Totalt vil hele området bestå av 14.000 arbeidsplasser og over 2.500 boliger.

– For oss er dette en strategisk, langsiktig investering som viser hvor tungt vi satser i regionen. For oss er livet mellom husene viktig. Derfor er Jåttåvågen helt perfekt med sine grønne områder og nærhet til sjøen, kombinert med supre kollektivforbindelser, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.