SoftOx Solutions vurderer å hente penger

SoftOx Solutions vil hente 40-50 millioner kroner.

MER KAPITAL: SoftOx Solutions vurderer nå en rettet emisjon. Her ved konsernsjef Geir H. Almås. Foto: SoftOx Solutions

SoftOx Solutions vurderer nå en rettet emisjon på mellom 1.666.667 og 2.083.334 aksjer, opplyses det i en børsmelding.

Det tilsvarer cirka 36-45 prosent av selskapets utestående aksjer.

Tegningskursen vil være på 24 kroner pr. aksje, noe som vil gi et nettoproveny på cirka 40-50 millioner kroner.

Nettoprovenyet vil ifølge meldingen brukes til å finansiere studier og kommersiell utvikling, samt generelle selskapsformål, inkludert en nedbetaling av 3 millioner kroner i gjeld.