Lakseprisen stiger nesten 8 prosent

Prisen på eksportert laks steg 7,9 prosent i uke 50.

Hopp for lakseprisen: Prisen pr kilo eksportert laks steg 7,9 prosent forrige uke,
Børs

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 68,76 kroner pr kilo fersk oppdrettslaks i uke 50.

Det tilsvarer en oppgang på 7,9 prosent fra foregående uke.

Totalt ble det eksportert 22.566 tonn fersk eller kjølt oppdrettslaks i perioden 22.556 tonn, opp 10,6 prosent fra foregående uke.

I samme periode ble det eksportert 512 tonn frossen laks, til en pris på 58,60 kroner pr kilo.

laksepris
statistisk sentralbyrå
eksportpris
Nyheter
Børs