Disse kjøpte tilbake aksjer fredag

DNB har fredag kjøpt 99.000 egne aksjer i forbindelse med sitt tilbakekjøpsprogram. Foto: Ints Kalnins/Reuters
Børs

DNB har fredag kjøpt 99.000 egne aksjer i forbindelse med sitt tilbakekjøpsprogram.

Kjøpet ble gjort til en snittkurs på 164,7771 kroner, tilsvarende 16,3 millioner kroner. Etter dette eier DNB totalt 9.933.000 egne aksjer. 

DNO har også kjøpt tilbake egne aksjer, for totalt 20,7 millioner kroner.

Selskapet har fredag til sammen kjøpt 1,8 millioner til 11,5086 per aksje, og eier nå totalt 99.300.000 egne aksjer. 

Shelf Drilling har kjøpt 26.895 aksjer. Kjøpet ble gjort til 19,7095 kroner per aksje, tilsvarende rundt 530.000 kroner.

 Selskapet opplyser også fredag at det kansellert kjøpet av 287.951 aksjer gjort i perioden fra 2. desember til 30. desember 2019.  Shelf Drilling eier dermed nå 51,527 egne aksjer. 

Nyheter
Børs