Vekst for Thons kjøpesentre

61,5 milliarder kroner i omsetning.

KJØPESENTERVEKST: Totalt eier og forvalter Olav Thon Gruppen 79 kjøpesentre i Norge og 12 i Sverige. Av disse forvaltes 18 for eksterne eiere. Foto: NTB Scanpix
Børs

Omsetningen ved de norske sentrene i Olav Thon Gruppen var totalt 61,5 milliarder kroner i 2019, som er en økning på 1,9 prosent målt mot fjoråret, går det frem av en melding.

Tøffe tider og nye kjøpsvaner

– Olav Thon Gruppens kjøpesentre leverer godt til tross for tøffere tider og nye kjøpsvaner. Vi har ni av de 10 største kjøpesentrene i Norge basert på omsetning i vår portefølje, og tre av våre sentre omsatte for over 3 milliarder i 2019, sier Thomas E. Rønning som er direktør for kjøpesenter.

Gruppen økte besøkstallene og  hadde lav ledighet i året som er gått. 

– Kjedene og butikkene som gjør det bra er de som er flinke til å kombinere fysisk og digital retail, og som tilbyr tjenester som for eksempel Klikk & Hent, sier Rønning.

Totalt eier og forvalter Olav Thon Gruppen 79 kjøpesentre i Norge og 12 i Sverige. Av disse forvaltes 18 for eksterne eiere.

9 norske kjøpesentre gikk ut av porteføljen i 2019. I Sverige kom Strömstad Köpcenter inn i porteføljen våren 2019 og Familia Köpcentrum og Torp Köpcentrum er under ombygging.

Black Friday og julehandel 

Black Friday og Black Week kom i uke 48 i år, noe som gjør det vanskelig å sammenligne ukesomsetningen mot fjoråret hvor dagen falt i uke 47. 

– Vi opplevde gode besøkstall og høy omsetning på sentrene under årets Black Week. I desember fikk vi en svak nedgang i omsetningen sammenlignet med fjoråret og en større del av julehandelen fant sted i november i år. Ser vi november og desember under ett ser vi en marginal økning i omsetningen, sier Rønning.