Nordnet flagger i Archer

Fem prosent passert.

FLAGGDAG: Nordnet har passert fem prosent i Archer. Foto: Archer

Nordnet kjøpte i går, via Nordnet Pensionsförsäkring AB og Nordnet Livsforsikring AS, 241.643 aksjer i Archer, går det frem av en børsmelding. 

Nordnet AB eier etter dette, på konsolidert basis, 7.419.610 aksjer i Archer, tilsvarende 5,01 prosent av antall utestående aksjer og stemmer i selskapet. 

Nordnet utøver dog ikke stemmerett for disse aksjene.