DNB Markets anbefaler SATS

Ser nesten 20 prosent oppside.

ANBEFALER SATS: DNB Markets ser oppside. Her fra meglerbordet i Bjørvika. Foto: NTB scanpix

DNB Markets har ifølge tirsdagens aksjerapport nylig innledet dekning av SATS. 

«Selskapet har bygget opp en portefølje med rundt 250 treningssentre i de fire største nordiske landene. Den langt største delen av disse sentrene er lokalisert rundt de fire hovedstedene», skriver meglerhuset. 

DNB-analytikerne venter på sine estimater en omsetningsvekst på rundt 11 prosent fra 2019 til 2021, drevet både av en årlig vekst i antall medlemmer på tre prosent og en årlig vekst i omsetningen per medlem på i overkant av 2,0 prosent.

1,7 milliarder i 2021?

«Driftsmodellen innebærer en høy andel faste kostnader, og på våre tall vil en slik omsetningsvekst kunne løfte EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) med rundt 15 prosent fra like under 1,5 milliarder i 2019 til like over 1,7 milliarder i 2021», heter det videre. 

På gårsdagens sluttkurs (22,80 kroner) peker DNBs 2020-estimater mot en EV/EBITDA (enterprise value = egenkapital pluss netto rentebærende gjeld) på 7,4x og en P/E på 13,5x. 

«Dette tilsvarer en verdsettelse på linje med den nordiske detaljhandelssektoren, men er samtidig lavere enn det vi ser for både nordisk tjenestesektor og sammenlignbare internasjonale aktører», går det frem av rapporten. 

18-19 prosent oppside

DNB Markets har en kjøpsanbefaling med kursmål 27 kroner, og ser dermed en oppside på 18-19 prosent fra dagens nivåer. 

«På kursmålet vil selskapet være verdsatt til EV/EBITDA 8,5x og P/E 16x basert på våre estimater for 2020», avslutter meglerhuset. 

SATS legger for øvrig frem sine resultater for fjerde kvartal 2019 13. februar.