BW Offshore vil børsnotere BW Energy i 1. kvartal

e Foto: Iván Kverme

BW Offshore planlegger børsnotering av BW Energy innen utgangen av første kvartal 2020, opplyses det i en børsmelding.

Ifølge meldingen «planlegges en IPO og notering etter sterk vekst og verdiskapning i 2019», og det meldes at selskapet vil hente inn cirka 175 millioner dollar.

Nettoprovenyet skal styrke selskapets finansielle stilling og finansiere utviklingen av Maromba-feltet, i tillegg til å legge til rette for fremtidige vekstmuligheter.

Selskapet verdsettes til cirka 700-800 millioner dollar før emisjonen.

Ifølge meldingen vil BW Offshore distribuere en andel av sine eksisterende aksjer i BW Energy til sine aksjonærer.

Ved utgangen av 2019 hadde BW Energy ifølge meldingen en netto kontantbalanse på 39,6 millioner dollar og ingen rentebærende gjeld.

Dussafu

Det meldes også at produksjonen ved Dussafu i 2019 var på 11.779 fat olje pr. dag, med en oppetid på feltet på 98 prosent og driftskostnader på 21,7 dollar pr. fat (eksklusive royalty).

Produksjonen var i løpet av året på totalt 4,3 millioner fat, og for 2020 spås det en produksjon på mellom 6,3 og 7,9 millioner fat.

– Gjennom hele 2019 overgikk vi driftsmessige og økonomiske mål ved Dussafu. Vellykket letevirksomhet på feltet økte vår reservebase betydelig, og førte til en akselerasjon av fremtidig produksjonsvekst. I brasil anskaffet vi Maromba-lisensen og sendte i en feltutviklingsplan, sier adm. direktør i BW Energy, Carl Krogh Arnet, i en kommentar.