DNO har kjøpt tilbake obligasjoner

Etter tilbakekjøpet eier DNO Faroe-obligasjoner verdt 69,6 millioner dollar, og 16,2 millioner dollar i nominell verdi er utestående, opplyses det.  Foto: DNO

DNO har ifølge en oppdatering kjøpt tilbake obligasjoner, opprinnelig utstedt av Faroe Petroleum, verdt 5 millioner dollar. 

Etter tilbakekjøpet eier DNO Faroe-obligasjoner verdt 69,6 millioner dollar, og 16,2 millioner dollar i nominell verdi er utestående, opplyses det.

Obligasjonene utløper 28. april 2012.