Axxis Geo Solutions med viktige milepæler

Har startet opp arbeid i Midtøsten, og melder om fremgang med kreditorene. 

VIKTIG: Selskapet omtaler inntektsstrømmen fra kontrakten, og fremgangen med kortsiktige kreditorer og leverandører, som viktige milepæler.  Foto: Axxis Geo Solutions
Børs

Axxis Geo Solutions meldte ved utgangen av desember 2019 at det hadde signert en kontrakt i Midtøsten, som tidligere hadde blitt utsatt. 

I en oppdatering fredag melder nå selskapet at seismikkundersøkelsen, som er en 3D-havbunnsnode, har startet opp. Ifølge selskapet vil det meste av arbeidet fortsette gjennom første kvartal 2020. 

«Inntektsstrømmen fra denne kontrakten, og fremgangen med kortsiktige kreditorer og leverandører, er viktige milepæler mot selskapets tidligere annonserte intensjon om å styrke arbeidskapitalen», heter det fra ledelsen.

axxis geo solutions
seismikk
Nyheter
Børs