Aqua Bio Technology må nedskrive varelageret til null

Finanstilsynet pålegger selskapet å nedskrive varelageret til null. 

OPPDATERER: Det var tidligere tirsdag formiddag innført handelsstopp i aksjen i påvente av informasjon av selskapet. Bildet er hentet fra Aqua Bio Technology sin hjemmeside. Foto: Aqua Bio Technology

Aqua Bio Technology (ABT) har mottatt et varsel om vedtak fra Finanstilsynet knyttet til selskapets måling av varelager og patenter, fremgår det av en melding.

Finanstilsynet varsler her at Aqua Bio Technology pålegges å nedskrive varelageret til null per 31. desember 2018.

Finanstilsynet varsler også at det vil pålegge selskapet å foreta en estimering av patentenes gjenvinnbare beløp per 31. desember 2018. 

«ABT tar varselet til etterretning og vil senest innen fristen satt av Finanstilsynet til 7. februar 2020 komme tilbake til Finanstilsynet med selskapets eventuelle synspunkter relatert til det varslede pålegget om å nedskrive varelageret til null per 31. desember 2018», heter det i meldingen.

ABT opplyser om at selskapet har besluttet at varelageret per 31. desember i 2019 skal nedsettes til null. 

«Selskapet mener at verdien er potensielt betydelig høyere, men på grunn av lavt salgsvolum nedsettes verdien til null som følge av god regnskapsskikk», heter det.

Det var tidligere tirsdag formiddag innført handelsstopp i aksjen i påvente av informasjon av selskapet.

ABT-aksjen er tirsdag uforandret på 2,84 kroner. Hittil i 2020 er aksjen opp 21 prosent på Oslo Axess.