Equinor forlenger samarbeidet med Eidesvik Offshore

Planlegger verdens første forsyningsskip på utslippsfri ammoniakk. 

Foto: FOTO: EIDESVIK OFFSHORE

Equinor har inngått en avtale med rederiet Eidesvik Offshore om å bygge om forsyningsfartøyet Viking Energy, slik at det kan gå lange distanser på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser. 

Kontraktsperioden er på fem år og har oppstart i april 2020, når inneværende kontrakt utløper.

Forsyningsfartøyet Viking Energy skal i kontraktsperioden inngå i et forskningsprosjekt som skal utvikle, installere og teste seiling over lange distanser ved hjelp av brenselsceller som benytter utslippsfri ammoniakk som drivstoff. 

Fartøyet skal forsyne installasjoner på norsk sokkel, mens teknologien skal testes på fartøyet fra 2024.

– Equinor ønsker å redusere utslippene i vår forsyningskjede, og bruk av ammoniakk som drivstoff er en løsning vi har stor tro på. Viking Energy kan bli det første forsyningsfartøyet i verden som kan gå i lange distanser på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser, sier Cecilie Rønning, direktør for Felles Driftsstøtte i Equinor.

Prosjektet har en ambisjon om at 60 til 70 prosent av energibruken om bord skal komme fra ammoniakk i en testperiode på ett år. Viking Energy vil fortsatt ha mulighet til å benytte LNG som drivstoff, og kraftbehovet blir supplert med batteri.