Klaveness Combination Carriers oppdaterer investorene

OPPDATERER: Klaveness Combination Carrier har dekket inn 49 prosent av volumet for våtlastkapasiteten i 2020, og 33 prosent for for tørrlastkapasiteten i 2020. Her ved Engebret Dahm, adm. direktør i selskapet.  Foto: Klaveness Combination Carriers

Klaveness Combination Carriers er fredag ute med en oppdatering på kontraktssituasjonen, i tillegg til markedet. 

Her kommer det frem at selskapet har dekket inn 49 prosent av volumet for våtlastkapasiteten i 2020, mens den for for tørrlastkapasiteten i 2020 er 33 prosent. 

Klaveness har sluttet 38 prosent av priseksponeringen for våtlastkapasitet i 2020, opplyses det.

Når det det gjelder eksponeringen for tørrlastkapasitet er denne per nå 35 prosent, hvor 23 prosent er gjort på en FFA-sluttet rate, og tolv prosent er PÅ en COA-sluttet rate.

Klaveness skriver at det har en solid balanse, sterk finansiell støtte og liten risiko for refinansiering. Det har også sikret finansiering for sine tre nybygg, som har levering i 2020, mens det er i samtaler for å få på plass lån for nybyggene som har leveranse i 2021. 

Selskapet peker også på trenden i markedet er positivt. 

Forward-kurven indikerer et sterk tankmarked, og utsiktene for tørrbulk er mer moderate, til tross for svakere makroøkonomiske utsikter.