Storebrand innfrir obligasjonslån

Lånet vil bli innfridd 17. mars 2020.

INNFRIR: Storebrand Livsforsikring, med Odd Arild Grefstad i spissen, innfrir obligasjonslån. Foto: Jone Frafjord

Storebrand Livsforsikring innfrir ifølge en melding obligasjonslån ISIN NO0010732464 til pålydende verdi. 

Lånet vil bli innfridd 17. mars 2020 og innfrielsen er godkjent av Finanstilsynet.

Lånet er et ansvarlig lån som medregnes som kapital i kapitalgruppe 2 under Solvens II-regelverket.