Påvist ILA i oppdrettsanlegg

Grieg Seafood Finnmark driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

ILA: Grieg Seafood Finnmark driver med oppdrett av laks på lokaliteten det nå er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved. Foto: Grieg Seafood

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke, går det frem av en melding fra Mattilsynet.

Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, heter det.

Mistanken som er publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller vil bli oppdatert til påvisning av ILA ved lokaliteten Laholmen.

Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil fastsette restriksjoner, blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.