Restrukturering og tapsavsetning tynger Veidekkes tall

Veidekke melder om et resultat før skatt i 2019 på 940 millioner kroner.

Publisert 28. jan. 2020 kl. 07.46
Oppdatert 28. jan. 2020 klokken 08.00
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 232 ord
Konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson. Foto: Kaare Martin Granerud

Veidekkes resultatet for fjerde kvartal vil bli belastet med avsetninger for fremtidige tap på 200 millioner kroner, i tillegg til restruktureringskostnader på 130 millioner kroner i entreprenørvirksomheten i Sverige og Norge, opplyses det i en børsmelding.

Inkludert disse postene vil selskapets resultat før skatt for hele 2019 ende på omlag 940 millioner kroner.

Veidekke meldte tilbake i november at de har planer om å skille ut eiendomsvirksomheten, og arbeidet med dette går som planlagt. Ifølge meldingen vil beslutningen om transaksjonsmodell og gjennomføring skje i løpet av første halvår i år.

Avdekket behov

– Delingen av Veidekke har nødvendiggjort en grundig og strategisk gjennomlysning av den gjenværende entreprenør- og industrivirksomheten. Dette arbeidet har avdekket behov for å redusere risikoen i deler av prosjektporteføljen, og vi har i den forbindelse besluttet å foreta avsetninger for tap i enkelte prosjekter, sier Veidekke-sjef Jimmy Bengtsson i en kommentar.

– I tillegg gjennomfører entreprenørvirksomheten i Sverige og Norge strategiske tilpasninger, og dette belaster resultatet med restruktureringskostnader, sier han.

Veidekke melder at selskapet fortsatt har mål om en resultatmargin før skatt på 3,0-3,5 prosent i 2020, og Bengtsson påpeker at grepene selskapet nå tar danner grunnlaget for etableringen av en rendyrket entreprenør- og industrivirksomhet.

– Restruktureringene er en del av igangsatte forbedringsinitiativer som skal løfte selskapets lønnsomhet, og prosjektavsetningene gjør at vi er komfortable med risikoen i gjenværende prosjektportefølje når vi går inn i 2020, sier Veidekke-sjefen.

Veidekke legger frem sine tall for fjerde kvartal 11. februar 2020.