Investeringsdirektør: – De økonomiske effektene blir begrensede

Leif-Rune Rein, investeringsdirektør i Nordea, venter at virusuroen vil prege markedene, men tror ikke på langvarige tilbakeslag.

Publisert 29. jan. 2020 kl. 08.55
Oppdatert 29. jan. 2020 klokken 09.20
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 265 ord
FØLGER UTVIKLINGEN: Leif-Rune Rein, investeringsdirektør i Nordea. Foto: Eivind Yggeseth

«Coronaviruset kom på et tidspunkt der markedene har steget mye på kort tid og kanskje hadde investorene blitt i overkant optimistiske. Vi forventer at markedene forblir urolige inntil vi forhåpentlig ser at spredningen bremser opp, men anbefaler fortsatt overvekt aksjer», skriver Rein i en fersk markedskommentar.

Helsemyndighetene i Kina frykter at opptil 9.000 mennesker er smittet av coronaviruset i tillegg til de nesten 6.000 en vet er syke og de 132 som er døde. Det har blitt påvist tilfeller i Frankrike, USA, Tyskland og en rekke nasjoner til.

Børsfall

Dette har ført til børsfall. Mandag falt globale aksjemarked med rundt to prosent. Råvareprisene har også blitt svekket. Økonomer har regnet seg frem til at veksten i Kina vil synke med 0,5 til 1 prosentpoeng på grunn av viruset. Rein peker på at med lavere aktivitet fra Kina, vil etterspørselen etter råvarer falle ytterligere.

«Vi anbefaler fortsatt overvekt aksjer. Vi tror viruset vil skape uro de neste dagene og kanskje får vi en dypere korreksjon. Vi tror imidlertid at de økonomiske effektene blir begrensede og at dette ikke vil hindre et globalt moderat syklisk oppsving. Tilbakeslaget i markedene burde i så fall være kortvarige», skriver Rein.

Frykt

Investeringsdirektøren tror sektorene reiseliv, transport og “offline” handel vil bli hardest rammet, mens helse og “online”-handel kan tjene på situasjonen.

Han sammenligner med SARS-viruset som preget markedene i 2002-2003, og viser til at Kina hentet seg raskt inn igjen den gang.

«Et nytt ukjent virus med mye mediafokus smitter imidlertid adferd og markeder gjennom en annen kanal: Frykt. Og frykt kan spre seg raskt», skriver Rein.