Biotec Pharmacon-aksjen til himmels

Biotec Pharmacon skjøt opp 21 prosent to timer inn i handelen på Oslo Børs etter å ha lagt frem rapporten for fjerde kvartal som viste et hopp i omsetningen og positivt resultat.

SNUR MINUS TIL PLUSS: Biotec Pharmacon la frem et positivt resultat for fjerde kvartal etter høyt salg av ArcticZymes. Biotekselskapet fokuserer på genterapi. Foto: Istock
Børs

– ArcticZymes-virksomheten har vært den viktigste bidragsyteren til topplinjeveksten i løpet av kvartalet og 2019, uttalte fungerende adm. direktør Jethro Holter i Biotec Pharmacon. Han har nylig tatt over sjefsstolen etter Christian Jørgensen.

NY SJEF: Jethro Holter er fungerende adm. direktør i Biotec Pharmacon etter at Christian Jørgensen forlot sjefsstolen. Foto: Biotec Pharmacon

Bioteknologiselskapet la frem et resultat før skatt i fjerde kvartal 2019 på 1,4 millioner kroner, mot et negativt resultat på 2,1 millioner i tilsvarende periode året før.

Aksjehopp

Rapporten ble godt mottatt i markedet hvor aksjen steg hele 21 prosent til 7,74 kroner to timer inn i handelen på Oslo Børs. Man må tilbake til oktober 2017 for å finne tilsvarende høy kurs for aksjen, som har steget 62 prosent bare i år. 

Selskapet oppnådde driftsinntekter på 25,6 millioner kroner i kvartalet, en økning på 4,1 millioner fra tilsvarende kvartal i 2018. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger økte med 2,8 millioner kroner til 4,6 millioner etter høyere salg av ArcticZymes. 

SALGSHOPP: SAN HQ er et av de viktigste enzymene Biotec Pharmacon selger inn i genterapimarkedet  for produksjon av ArcticZymes. Foto: Biotec Pharmacon

Engangskostnader på 2 millioner kroner knyttet til restrukturering var inkludert i fjerde kvartal.

Jager lønnsomhet

Med Holter i sjefsstolen varsler Biotec Parmacon at selskapet skal jage lønnsomhet. Ifølge rapporten har ledelsen implementert en ny konsernstrategi for 2020 som skal bidra til å nå målet.

Biotec Pharmacon er et biotekselskap som utvikler og produserer nye immunmodulerende produkter og kuldetilpassede marine enzymer.

Selskapet utvikler løsninger til bruk innen sårbehandling, kreftterapi og forebygging av andre immunrelaterte sykdommer, med ambisjon om å være en ledende leverandør av nye enzymer til bruk innen diagnostikk og genforskning.

Biotec Pharmacon

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter25,621,5
Ebitda4,61,8
Resultat før skatt1,4-2,1